L’OMS situa en els 40 μg/m3 diaris de diòxid de nitrogen (NO2) a l’atmosfera i en els 10 μg/m3 diaris de partícules en suspensió (PM2,5) els valors límits mitjans anuals recomanats, si es vol evitar problemes de salut en els ciutadans. Aquests nivells Barcelona els supera multitud de dies l’any.

Si s’aconseguís durant tot un any que cap dia no s’arribés a aquests nivells de contaminació, diu l’estudi, s’evitarien 252 morts i uns 1.500 ingressos hospitalaris cada any a la ciutat. 90 d’aquests s’evitarien si no s’arribés al límits marcats per a NO2 i 162 si no s’assolissin els nivells que l’OMS marca per a les partícules en suspensió.

Es detecta, per tant, que les partícules en suspensió (PM2,5) són més nocives per a la salut que l’NO2. De fet, assegura l’agència, només que se n’aconseguís reduir 1 μg/m3 la presència a l’atmosfera s’evitarien 88 morts anuals. En el cas de l’NO2, si se’n reduís 1 μg/m3 la presència a l’atmosfera s’evitarien 59 morts l’any.

L’estudi, tal com ha explicat la comissionada de Salut de l’Ajuntament, Gemma Tarafa, també posa en relleu que l’impacte de la contaminació a Barcelona sobre la salut és més rellevant si es tenen en compte períodes d’exposició llargs i no tant en els episodis d’alta contaminació puntuals.

És per això, com ha recordat en roda de premsa la tinenta d’alcalde Janet Sanz, que el govern municipal s’ha marcat reduir la contaminació un 30 % els propers 15 anys, amb la implantació progressiva de mesures que, segons el consistori, així ho han de permetre, com la prohibició a partir d’aquest divendres que els vehicles altament contaminants entrin a la ciutat en episodis de contaminació.

La pol·lució de l’aire agreuja els efectes de malalties cardiovasculars i l’asma, té relació amb el càncer de pulmó, la diabetis i la mortalitat prematura, i té efectes cognitius en el desenvolupament dels infants.