En la fase general els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes -Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera i Història-, i  una matèria de modalitat.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els alumnes poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat. Amb les dues millors qualificacions es calcula la nota d’admissió, que pot arribar fins als 14 punts.

Segons ha informat  la Secretaria d’Universitats i Investigació de la Generalitat, del total d’alumnes matriculats per als exàmens, 24.752 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs el batxillerat, 2.351 són estudiants amb matrícula lliure i 3.147 són estudiants procedents de cicles superiors que s’examinen d’alguna assignatura en fase específica.

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del 28 de juny a través d’Internet i l’1 de juliol podran recollir la documentació amb els resultats al centre de secundària on hagin cursat el batxillerat.