La candidatura la va proposar l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i ha estat reconeguda per la seva tasca de reutilitzar a les mateixes instal·lacions els fems dels animals herbívors del Zoo, evitant així els costos de transport o emmagatzematge a un Punt Verd. Després d’un procés de tractament, els residus es converteixen en adob orgànic de primera qualitat que es destina a les zones verdes de l’equipament.

El programa ja es va començar a fer l’any 2010, i compta amb la col·laboració de l’Agenda 21, Endesa i Compostadores SA.