Per primera vegada més d’un 40 % dels barcelonins tenen doble cobertura sanitària: la pública i la privada. El percentatge és del 42,7 % en les dones i d’un 40,6 % en homes. Ho assenyala l’Enquesta de salut de Barcelona 2021, que s’ha presentat aquest dimecres. Es tracta d’una xifra que mai no sabia assolit i l’augment s’ha donat en totes les classes socials, excepte en les més benestants. Ara bé, aquestes classes agrupen el major percentatge de ciutadans amb mútua: un 50 %. En les més baixes, el percentatge se situa al voltant del 20 %.

Pel consistori, aquesta doble cobertura “és un tema preocupant”. La regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa, creu que “posa en risc la qualitat assistencial del sistema públic”. Per això ha instat a millorar l’atenció primària, amb una “injecció pressupostària més gran”. Tarafa ha insistit en la necessitat que “el 25 % del pressupost de Salut es destini a l’atenció primària”.

Empitjora la percepció de l’atenció primària

Pels responsables de Salut aquest augment de la doble cobertura sanitària té a veure amb la opinió de l’atenció primària que tenen els barcelonins. L’enquesta del 2021, assenyala que ha disminuït la satisfacció dels ciutadans en molts dels indicadors. Per exemple, pel que fa a l’atenció de la salut mental o en el retorn després d’una visita amb l’especialista. Tarafa ha destacat que en 10 dels 12 indicadors, ha baixat la bona percepció, si comparem les dades amb les del 2016. Tot i que la majoria d’indicadors han empitjorat, però, un 82 % de la població recomanaria el seu metge o metgessa.