Quan arriba el càtering la cuina del menjador social de l'Eixample es prepara per al servei. Cada dia a les 12 del migdia està a punt per atendre els més de 50 usuaris que ja fan ús del servei. EDUARD VICENTE, director de la Fundació Futur "Tot això és una tasca que fa la nostra gent d'aquí del menjador amb el responsable dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona a la zona de l'Eixample, tota aquesta tasca d'anar donant d'alta els usuaris i derivant-los i portant-los cap aquí, és tot el procés que ara estem fent." El personal del menjador fa el seguiment de les persones usuàries i el control de qui pot fer ús del servei. JUDITH ROMAN, responsable del menjador "Ve de Serveis Socials, que estipula el temps que aquestes persones han d'assistir al menjador. Hi ha períodes d'un mes, de sis mesos, depenent de la situació i del diagnòstic que se n'ha realitzat." Des de la Fundació Futura asseguren que el perfil de les persones derivades és molt divers i de tot Barcelona, però que destaca molta gent gran del barri. La dinàmica del servei és senzilla. JUDITH ROMAN, responsable del menjador "Arribem a les 10 i llavors fem tota la gestió de coordinació [...] ens arriba el càtering de la Fundació Futur i llavors tot l'equip de cuina va preparant tot el tema del menjar perquè estigui a punt." Els usuaris hi arriben al voltant de les 12 i s'organitzen per torns fins a un quart de tres.

La posada en marxa d’aquest menjador social nou era una reivindicació de les associacions i entitats que treballen en el sector. L’ocupació ràpida del servei en confirma la necessitat.