La marca Barcelona dona senyals d’esgotament. Pasqual Maragall va tenir una idea de ciutat, amb les seves llums i ombres, que avui dia agonitza sense que acabi de néixer res de nou. La identitat d’una ciutat és el reflex de la seva cultura i el debat col·lectiu de la gent. En aquest capítol, portem experts en la identitat i els problemes de Barcelona per explicar i criticar què ha estat fins ara la ciutat i què podria ser en el futur.