Els rectors de les vuit universitats públiques catalanes han fet un crit d’alerta per denunciar el que consideren un retrocés irreversible del sistema educatiu. A través d’un comunicat conjunt, han demanat al govern català i a la resta de forces polítiques que aturin les retallades, perquè el sistema educatiu no pot assumir més reduccions del pressupost.

Vist l’escenari econòmic de 2013, quan es preveuen més retallades, els rectors de les universitats públiques de Catalunya han volgut avançar-se i expressar “la inquietud per un rumb pressupostari que pot acabar afectant la qualitat del capital universitari, en recerca i educació construït al llarg dels darrers 15 anys“.

El comunicat diu que una nova reducció del pressupost comportaria un retrocés irreversible en l’ensenyament superior que el conjunt de la societat, i especialment els joves, no es poden permetre.  Per això demanen “al govern, als partits polítics que hi donen suport, i a la resta de forces polítiques parlamentàries, una especial sensibilitat per no malmetre el que és un actiu científic i humanístic de país i que constitueix la base del seu progrés. ”

Els rectors que subscriuen el text són Dídac Ramírez, rector de la UB; Ferran Sancho, rector de la UAB; Antoni Giró, rector de la UPC; Josep Joan Moreso, rector de la UPF, Anna Maria Geli, rectora de la UdG; Roberto Fernandez, rector de la UdL; F. Xavier Grau, rector de la URV i Imma Tubella, rectora de la UOC.