Vist l’escenari econòmic de 2013, quan es preveuen més retallades, els rectors de les universitats públiques de Catalunya han volgut avançar-se i expressar “la inquietud per un rumb pressupostari que pot acabar afectant la qualitat del capital universitari, en recerca i educació construït al llarg dels darrers 15 anys“.

El comunicat diu que una nova reducció del pressupost comportaria un retrocés irreversible en l’ensenyament superior que el conjunt de la societat, i especialment els joves, no es poden permetre.  Per això demanen “al govern, als partits polítics que hi donen suport, i a la resta de forces polítiques parlamentàries, una especial sensibilitat per no malmetre el que és un actiu científic i humanístic de país i que constitueix la base del seu progrés. ”

Els rectors que subscriuen el text són Dídac Ramírez, rector de la UB; Ferran Sancho, rector de la UAB; Antoni Giró, rector de la UPC; Josep Joan Moreso, rector de la UPF, Anna Maria Geli, rectora de la UdG; Roberto Fernandez, rector de la UdL; F. Xavier Grau, rector de la URV i Imma Tubella, rectora de la UOC.