La proposta dels veïns és que la rambla de Catalunya es converteixi en un carrer per a vianants amb una sola plataforma. Tot en un mateix nivell. Es posaria fi, d'aquesta manera, al trànsit que, mitjançant les calçades laterals, permet circular en els dos sentits del passeig. SERGI LÓPEZ, president de l'AV Dreta de l'Eixample "D'aquesta manera beneficiem els vianants perquè gaudirien d'una superfície àmplia sense haver de conviure amb els cotxes, beneficiem els comerciants perquè guanyen molta vorera i els cambrers que han d'anar creuant constantment per servir a les terrasses." Això sí, s'hi permetria el pas dels vehicles de mercaderies fora d'horari comercial i l'accés als veïns als pàrquings del carrer. També s'hi instal·larien dos carrils bici, un a cada banda de la rambla. És una proposta que l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample ja ha fet arribar a l'Ajuntament. La visió dels veïns contrasta amb la dels comerciants, que, en general, no creuen que la rambla necessiti una reforma. NATI GANCEDO, Associació de Comerciants de Rambla Catalunya "No sé si és necessari que sigui per a vianants. Els comerciants tenim molta paqueteria i si no és accessible per a camions i cotxes també seria un handicap per als nostres clients. Hauria d'estar molt ben plantejat." JAUME VILLÀ, gerent de la ferreteria Villà "Aquest punt mig de poc trànsit de cotxes i bones voreres per passejar crec que són suficients." LÍDIA BOTELLA, pastisseria El Forn de Sant Jaume "Els festius i diumenges la gent abans venia amb el cotxe i compraven, ara en ser per a vianants no passen. A la gent li costa." "L'acord d'inversions entre el govern municipal i el Partit Popular xifra en 400.000 euros l'elaboració d'un projecte incial per a la reforma de la Rambla de Catalunya. Les obres, però, no començarien fins a 2014. Us ho ha explicat des de la rambla de Catalunya, Guillem Martínez."

L’aposta dels veïns és que la rambla de Catalunya es converteixi en un carrer per a vianants amb una sola plataforma. Tot en un mateix nivell. Es posaria fi, d’aquesta manera, al trànsit que, mitjançant les calçades laterals, permet circular en els dos sentits del passeig. A més, segons l’Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample, una sola plataforma per a vianants permetria que les terrasses poguessin alliberar-se dels vetlladors que aïllen els clients del trànsit de vehicles i que, segons els veïns, oculten els comerços de la part Llobregat.

La proposta preveu, això sí, el pas dels vehicles de mercaderies fora d’horari comercial i l’accés dels veïns als pàrquings del carrer. També s’hi instal·larien dos carrils bici, un a cada banda de la rambla.

En general, els comerciants del carrer no veuen necessària una reforma. Segons Nati Gancedo, presidenta de l’Associació de Comerciants de Rambla Catalunya, una reforma del carrer “hauria d’estar molt ben plantejada”. Jaume Villà, de la ferreteria Villà, assegura que la convivència actual entre persones i vehicles “és suficient” i a la pastisseria El Forn de Sant Jaume asseguren que la prohibició de pas als vehicles els diumenges i els festius ja els ha fet perdre clientela.