Lola, No Estás Sola és una associació que vol revertir la situació en la qual es troben les dones sense sostre, partint de l’acció comunitària i feminista.

La iniciativa surt de la premissa que les dones sense sostre són minoria i, per tant, la majoria de polítiques i recursos adreçats a erradicar el problema no tenen en compte les seves necessitats específiques.

Segons les dades, les dones acaben al carrer en pitjors condicions que els homes. La majoria han patit violència masclista i moltes són mares i no poden atendre els fills. Més de la meitat pateixen alguna discapacitat psíquica i més del 20 % tenen malalties greus o cròniques. “Elles suporten més viure en infrahabitatges, amb maltractaments o altres casos perquè la vida al carrer és molt dura per a elles – explica Clara Naya, tècnica de l’associació Lola, No Estás Sola –  les dones poden viure situacions d’assetjament o d’abús, o buscant la protecció d’un home potser passen per una relació que no volen”.

Desconnexió dels Serveis Socials

Un dels objectius principals de la iniciativa és dotar aquest col·lectiu d’un espai segur

i, en aquest sentit, també s’aposta perquè comparteixin pis, com a punt de partida del seu procés de recuperació. Les dones sense sostre es veuen en inferioritat de condicions. La intimidació que els provoca la falta d’espais on sentir-se segures i el fet de no poder allotjar-se amb els seus fills dificulta molt la seva recuperació. “No volem suplantar Serveis Socials, però les dones que passen per problemes d’habitatge, ho viuen de forma molt dura, per la càrrega del gènere. Les afecta molt no poder fer-se càrrec de la llar – afegeix Naya – a més, sovint es trenca la relació amb serveis socials i altres serveis. Intentem restablir aquesta relació amb aquests serveis i que rebin atenció integral. També les acompanyem, li donem un espai perquè comparteixin i es cobreixi les necessitats emocionals d’expressar el que senten”.

Lloc de trobada i solidaritat

L’associació Lola, No Estás sola té la seu al local de l’Associació de Veïns de la Prosperitat i acull les dones tres dies a la setmana. L’espai és un lloc de trobada per fer un cafè i compartir la solidaritat entre les mateixes usuàries. Des d’allà, les tècniques i voluntàries les acompanyen en els diferents processos i les tornen a connectar amb la vida social i administrativa. La intenció de l’associació es aconseguir un local propi amb més recursos per poder atendre millor algunes de les necessitats d’aquestes dones, com ara la higiene personal.