L’Hospital de Bellvitge de Barcelona ha començat a tractar persones que pateixen dolor crònic amb un sistema d’electrodes que, de forma no invasiva i reversible, modulen el senyal del dolor, impedint que arribi al soroll amb la mateixa intensitat i alleujant-ne els símptomes.

S’anomena dolor crònic aquell que persisteix més enllà del temps normal de curació d’una lesió aguda, de tres a sis mesos, o al que es produeix en malalties que no tenen cura, tot i que també poden haver-hi símptomes quan, sense causa aparent, el sistema nerviós emet un senyal d’alerta desproporcionat produint dolor. Es tracta d’una afecció que repercuteix molt negativament en la qualitat de vida de les persones, ja que els afectats acostumen a tenir també insomni, ansietat i depressió.

Es calcula que l‘impacte econòmic d’aquesta malaltia complexa arriba al 2,5 % del PIB, ja que moltes de les persones afectades de dolor crònic no poden treballar.