El Palau del Totxo és un espai de trobada molt conegut pels veïns del barri de Sant Martí de Provençals. Actualment és un espai lliure i un jardí on es poden diferenciar tres àmbits: l’àmbit de l’anomenat Palau del Totxo, l’àmbit de la plaça central, on hi ha una vegetació que conforma un umbracle natural, i l’àmbit de la placeta lateral. La proposta de la reforma reorganitza la distribució dels tres espais per ordenar-los millor i potenciar-ne l’ús.

A l’àmbit del Palau del Totxo, s’hi eliminarà el frontó existent i s’hi construirà un gran parterre enjardinat amb una zona de jocs, una taula de ping-pong i també tindrà un circuit de manteniment per a la gent gran. Pel que fa a l’espai de jocs infantils es reubicarà a la plaça central de manera que quedi sota l’ombra dels plàtans, més proper a l’espai d’estada principal. També s’eliminaran els parterres alts per facilitar la mobilitat i accessibilitat. Les placetes laterals es reforçaran com a zona de jardí amb vegetació més baixa i zones puntuals d’estada, marcant els itineraris principals per evitar que la gent passi per les zones de jardí.

Una altra de les millores que es duran a terme és la substitució de l’enllumenat que hi ha a tot l’àmbit de la plaça i s’hi col·locarà nous bancs i papereres.

La remodelació es farà en una superfície total de 8.696 metres quadrats. Les obres tenen una durada prevista de sis mesos i un cost de 1.568,487 euros.