Aquest dijous van arribar a l’aeroport de Madrid 48 refugiats sirians provinents de camps de Turquia. 11 d’ells han estat redirigits a pisos d’entitats socials de la província de Barcelona per començar el procés d’integració aquí. Un dels primers tràmits que faran és el de demanar al govern central l’estatut de refugiat. Des de l’inici del 2017, han arribat 49 persones a Barcelona a través del programa de reubicació Europeu. 388 a tot Espanya. El contingent més ampli, però, va arribar tot just abans d’acabar el 2016. Eren 196 persones procedents de camps de refugiats de Grècia. D’aquests, 51 van ser reubicats a Barcelona.

La plataforma Stop Mare Mortum i la Comissió de Defensa de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) han decidit emprendre accions legals contra l’Estat espanyol per haver incomplert les quotes d’arribada de refugiats. En dos anys, Espanya havia d’acollir 19.449 persones sol·licitants d’asil, però, segons dades de la Comissió Europea del 10 d’abril, només n’ha reubicat 887, un 4,56 %.