Un gran nombre de veïns del barri de Torre Baró, a Nou Barris, tenen la sensació que fa molts anys que estan abandonats per part dels diferents consistoris que hi ha hagut des de l’arribada de la democràcia. Carrers sense acabar, voreres inexistents, falta d’equipaments i d’una bona connexió d’autobusos són algunes de les raons per les quals se senten menyspreats per part del consistori. Aquest sentiment l’hem transmès al conseller del barri de BComú, Manuel Cubero.