La part alta del barri de Torre Baró està situada dins del Parc Natural de Collserola. Els veïns denuncien que Parcs i Jardins no fa un bon manteniment de les zones boscoses. Quant hi ha ventades o pluges fortes asseguren que són habituals les caigudes d’arbres al mig dels carrers. Des del districte de Nou Barris ens han dit que aquest és el barri de muntanya on es dediquen més recursos pel manteniment del bosc. A la vegada, recalquen que aquests veïns viuen dins un parc natural.