Lambies ha declarat com a imputat durant prop de dues hores.  Tot i això, sí que ha dit que ell ho sabia, però que no en va dir res fins al 2008, perquè no ho considerava important per a la tramitació del projecte. L’ocultació de la cessió dels terrenys a Olivia Hotels és clau per descobrir si els responsables municipals d’Urbanisme van permetre una operació especulativa en benefici d’un particular.