JOAQUIM NADAL, conseller de Política Territorial i Obres Públiques "S'obre un ventall de gran flexibilitat. Ens interessa més el fet de poder atendre i entendre que no pas cap altra circumstància d'acreditació de tipus administratiu."

Quedaran exempts de complir aquest requisit tots els professors que ja estan en plantilla, els visitants i els emèrits. És a dir, que només afectarà els que comencin a fer classes a partir d’ara i els docents associats i els lectors, que tindran dos anys per acreditar el nivell. Segons el Govern català, la manera com s’implantarà el decret dóna resposta a les preocupacions de tots els sectors universitaris.