PEP OLLÉ, propietari de Can Pardal "Som a Can Pardal. És un edifici premodernista, el va construir el senyor Aymerich i aquest senyor vivia al carrer dels Carders i això ho tenia com una mena de casa d'estiueig. Tenia uns baixos i una torre i es veu que sempre hi havia pardals per aquí, sempre hi havia molts pardals i llavors ja es va conèixer popularment com Can Pardal. A la plaça d'Orient, ara és la plaça de Rius i Taulet (plaça de la Vila de Gràcia), s'hi va prohibir aquell campanar, aleshores el senyor Aymerich, com una miqueta de venjança, com una miqueta de reacció, va fer aquí un campanar que repicava el mateix que no estava permès aquí, a la plaça d'Orient. I a part d'això, hi va posar un rellotge també, més endavant aquell rellotge, l'Ajuntament va demanar un impost pel fet de tenir el rellotge, el va eliminar, el va parar. A la cantonada, precisament, hi havia la farmàcia Juanola, hi ha un àngel aquí esculpit a la paret, un relleu, que es va fer amb motiu de la decoració de la farmàcia. Aleshores aquí es van començar a fabricar les pastilles Juanola."

Més tard, l’any 1878, la torre va adoptar un rellotge mecànic. L’acompanyaven dues campanes que van substituir el so del campanar de la plaça de la Vila quan les autoritats les van emmudir com a càstig després de la Revolta de les Quintes.