CARME CATALÁN, Federació de Sanitat de CCOO "A la privada, el 40,3% de les dones tenen una cesària, sabeu què diu l'OMS? Que el normal és entre un 5 i un 15% i això és molt escandalós." ROSA BOFILL, secretària de la Dona de CCOO "Les dones tenim una esperança de vida superior però tenim una esperança de vida amb bona salut inferior, vivim més però abans estem malaltes."

Les dades de l’estudi, Danys i riscos de les polítiques sobre la salut de les dones, revelen que, en proporció als homes, les dones emmalalteixen més a mesura que van sumant anys i, encara que tenen més esperança de vida, viuen amb més patologies. Amb dades del Departament de Salut de 2011, l’informe del sindicat presentat avui destaca que, en les 10 patologies més freqüents en les consultes d’atenció primària, la majoria dels pacients són dones, especialment en disfuncions cardíaques, òssies i cardiovasculars.

Així, el 66% de les persones que van a la consulta per ansietat i trastorns de la personalitat són dones, mentre que en disrítmies cardíaques aquest sexe representa el 53,7 % i en mals d’esquena, el 60,1 %.
Segons CCOO, aquesta diferència important entre sexes en la prevalença de les molèsties comunes es genera en l’edat adulta, ja que en nou de les 10 consultes més freqüents en edat infantil les nenes presenten percentatges molt pròxims al 50 %.