Els quatre nous espais familiars previstos s’ubicaran a les escoles bressol dels Tres Tombs, a Sant Antoni, que s’inaugurarà a finals del 2017: Aurora, al Raval, que s’obrirà l’any 2018; i dos més als barris de Sants-Badal i la Trinitat Nova que funcionaran a principis del 2019. La mesura s’emmarca en una aposta del govern municipal per la cura de les persones. A banda dels 163 milions del 2016, s’hi destinaran 59 milions d’euros més en el període 2017-2020, de manera que la partida s’ampliarà fins als 222 milions. El pla preveu en total 68 noves accions, entre les quals hi ha la dotació de suport financer per a la rehabilitació de llars per persones amb discapacitat o la creació d’una borsa d’hores mensuals de serveis de cura per a famílies que estiguin en processos d’inserció laboral.