La Júlia Garcia i 80 veïns poden estar tranquils: l’Ajuntament arreglarà la Plaça de Torre Llobeta.