MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de greuges de Barcelona "Nosaltres entrarem a aprofundir en el tema i a intentar que aquest col·lectiu no sigui víctima d'una persecució pel que fa a les sancions, no?"