La grua i les multes de trànsit lideren les queixes que la síndica va rebre el 2011. Amb més de 200, la circulació és un dels àmbits que més denúncies ha generat. Els ciutadans es queixen per l'ús innecessari i indiscriminat de la grua, i també s'han detectat casos en què la multa no arriba al domicili. Per això, la síndica demana a l'Ajuntament que revisi els protocols d'actuació. De fet, en un 42% dels casos tractats, el consistori ha acabat revisant la multa, no per incorrecta, sinó per errors en el procediment administratiu. La síndica també reclama que s'informi els ciutadans que si la multa es paga al moment, amb una reducció del preu a la meitat, després no la podran reclamar. Això passa també al transport públic, on les queixes per multes per no dur el bitllet s'han triplicat. MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de greuges de Barcelona "En aquell moment, si a la gent li posen la multa i els hi diuen que la tenen al 50% i paguen, després no poden reclamar-la. I això s'hauria d'informar: escolti, si vostè paga, després no podrà reclamar." La crisi també té impacte en l'informe de la síndica, amb 103 queixes, tot i que creu que n'hi haurà més aquest any i el que ve. El problema principal és l'accés a un habitatge digne. Per això, Maria Assumpció Vilà ha denunciat la manca de pisos socials a preus assequibles i ha demanat que es promoguin promocions destinades als col·lectius més necessitats. La síndica valora positivament que hi hagi més agents al carrer a Ciutat Vella, tal com va demanar, però tot i això remarca que la sensació d'inseguretat encara és present a altres llocs, i ho justifica amb les 60 queixes rebudes. L'altre àmbit que més demandes ha generat entre els ciutadans és el soroll, ja sigui per concentració de locals d'oci, com al Poblenou o a Gràcia, com pels camions de recollida d'escombraries.

La síndica, Maria Assumpció Vilà, ha rebut un 17% més queixes que en l’exercici anterior

, quan se’n van rebre 1.513, mentre que el nombre de denunciants s’ha incrementat un 31,79%. Del total de les reclamacions, 706 han estat consultes i assessoraments generals. Les altres 1.070 han necessitat l’assessorament jurídic i, molts casos, han acabat amb recomanacions a l’Ajuntament.

En un any marcat per la crisi i les retallades, els serveis socials han generat 103 queixes sobre l’atenció social bàsica, l’atenció a la infància i a la família, la Llei de la dependència, les persones sense sostre i la prostitució, mentre que l’allotjament i l’habitatge han acumulat 68 denúncies.

El 2011, la Síndica de Greuges ha doblat les investigacions per iniciativa pròpia. Entre altres qüestions, s’ha investigat la renda mínima d’inserció (RMI), l’ús de la bicicleta a Barcelona, l’incendi d’un edifici a la Barceloneta, el desallotjament d’un edifici ocupat del carrer de Consell de Cent, la intervenció policial i el desallotjament de la plaça de Catalunya el 27-M i la tramitació de les targetes d’aparcament per a les persones amb mobilitat reduïda.

Els drets socials

En l’àmbit dels drets socials, la síndica ha rebut 171 queixes. D’aquestes, 103 corresponen als serveis socials i 68 estan relacionades amb l’allotjament i l’habitatge digne. Segons la defensora, tot i que els recursos assitencials augmenten gradualment, molts ciutdans encara no gaudeixen dels mínims necessaris, ja que les retallades, assegura, de determinades prestacions com l’RMI fan que es generin necessitats que abans estaven cobertes.

Els principals problemes són, segons la síndica, la manca d’habitatge públic a un preu propocional a les rendes i l’increment que es percep de persones al carrer i en risc d’exclusió.

Pel que fa als serveis socials, la síndica demana que l’Ajuntament posi en pràctica els protocols necessaris per assegurar la correcta atenció als col·lectius en situació de risc (menors, gent gran i discapacitats)  i incrementar els recursos socials bàsics. Segons Vilà, les prestacions actuals de dret, com la Llei de la dependència, no estan responent suficientment a la demanda del ciutadà i hi ha, assegura, retards “increïbles”.

Pel que fa al dret de l’habitage, la Síndica de Greuges assegura que el problema actual és la manca d’habitatge públic  i demana al Consorci del’Habitatge que centri les seves promocions en el lloguer assequible i que l’Ajuntament ajudi a nodrir la borsa de lloguer social i agilitzi la recuperació i rehabilitació dels habitatges infrautilitzats, especialment a Ciutat Vella on, denuncia Vilà, continuen havent-hi habitatges degradats on “malviuen persones”. Per això, assegura que cal elaborar un cens que integri el parc d’habitatges destinats a polítiques socials.

Circulació i transport públic

La síndica ha rebut 215 queixes durant el 2011 sobre circulació i transport públic. D’aquestes, la meitat són per multes de trànsit o del transport públic. De l’anàlisi, Vilà cru que es podrien estar donant casos en què es fa un ús innecesari de la grua quan, en alguns casos, l’aparcament indegut ha anat acompanyat de la retirada del vehicle, amb la consegüent obligació d’abonar la taxa i els dies d’estada al dipòsit. Segons la síndica, que ha supervisat els casos, la retirada s’ha produït amb una senyalització deficient i sense que s’hagi avisat amb suficient anticipació. Per exemple, per la celebració d’una activitat esportiva o d’una actuació sobre l’arbrat.

Contaminació acústica

De les 104 reclamacions que ha fet la síndica referents al medi ambient, la meitat són referents al soroll. Concretament per problemes ocasionats a l’entrada i sortida dels locals d’oci nocturn, al Poblenou i en algunes places del nucli antic de Gràcia, per exemple.
Per aquest motiu, la síndica demana revisar les polítiques d’horaris a les sales de festa i concert i suggereix a l’Ajuntament que introdueixi en les ordenances el principi de qui contamina paga i prioritzi l’abordatge efectiu dels problemes generats per l’acumulació en l’espai públic de les persones que actuen amb incivisme.