L’enderrocament i neteja de la runa no afectarà el pas de vianants ni l’accés a l’estació de metro d’Urquinaona. El trànsit només quedarà afectat de manera puntual per l’entrada i sortida de camions de la zona d’obres.