Pel que fa a la sostracció de material, la Guàrdia Urbana ha comptabilitzat 2.844 actuacions a persones que volien endur-se objectes i residus de dins els contenidors o seleccionar residus dipositats a la via pública. Una activitat que, precisament arran de la crisi econòmica, ha proliferat i s’ha convertit en un mitjà de subsistència per a molts.

La quantitat de residus recollits ha baixat per cinquè any consecutiu i ha passat d’un 38% el 2011 a un 37,1% el 2012. La recollida de fracció orgànica també es va reduir un 8,15% respecte de l’any anterior. Una davallada que des de Medi Ambient també vincula als efectes de la crisi. La regidoria ha incidit en l’efecte negatiu de l’acció de remenar els contenidors . Una pràctica que amb la crisi també ha crescut i que ha fet augmentar el volum d’impropis (brutícia que es llença per error entre l’orgànica). El consistori ha explicat que està en contacte amb els serveis socials per mirar d’actuar sobre aquesta problemàtica.

Campanya de comunicació per la recollida orgànica

Des de l’Àrea de Medi Ambient, l’Ajuntament informa que s’està fent una campanya de comunicació de millora de la recollida de la fracció orgànica porta a porta amb 24 informadors que visiten tant domicilis com comerços dels barris i zones de la ciutat on s’ha detectat un major índex d’impropis en el contenidor marró. El 2012 l’índex d’impropis va ser del 20,6% i el 2011 va ser del 18,3%.