Per tercer any, el nombre d'immigrants s'estanca i es manté en el 17,4% de la població. L'1 de gener n'hi havia 280.000 a la ciutat. La italiana i la pakistanesa són les nacionalitats més comunes entre els estrangers, però com a col•lectiu, el més nombrós és el dels llatinoamericans. Això sí, cada cop perd més pes a Barcelona. De fet, entre les nacionalitats que més han disminuït durant l'últim any, destaquen els països de l'Amèrica del Sud, com l'Equador o el Perú. En 12 mesos han marxat de la ciutat uns 5.000 sud-americans. Però el percentatge global de residents estrangers es manté perquè Barcelona s'està convertint en destinació de ciutadans de la Unió Europea. En l'últim any hi han arribat sobretot immigrants d'Itàlia, França i el Regne Unit. Però per quin motiu? MIQUEL ESTEVE, comissionat d'Immigració i Acció Comunitària "Jo l'explicació que trobo és aquesta: en una època de crisi en què no és fàcil trobar feina Barcelona continua tenint un atractiu. I té un atractiu perquè, ho torno a dir, la marca Barcelona és important. Barcelona ciutat acollidora, Barcelona ciutat oberta, agradable per viure... Jo crec que aquest és l'atractiu i aquesta ha de ser l'explicació." Per districtes es manté la mateixa tendència de fa anys. L'Eixample és el que té més residents estrangers. El 17% de la població que viu en aquest districte ha nascut fora de Barcelona. El segueix Ciutat Vella, amb una xifra similar. A les Corts, en canvi, tot el contrari: només un 3% de la població és d'origen immigrant i és la zona de la ciutat amb menys residents estrangers. Sarrià - Sant Gervasi n'és la segona. El que disminueixen són els processos de reagrupament familiar i la sol•licitud d'informes d'arrelament. També baixa la percepció negativa dels estrangers. Si ara fa cinc anys hi havia un 15% dels barcelonins que considerava la immigració com a problema, el desembre passat aquest indicador va arribar a la xifra mínima del 2%.

El nombre de residents nascuts a fora del país era a principis d’any de 280.047 persones. Respecte al gener de 2012 hi ha hagut una disminució de 2.131 estrangers (-0,8%). Ara la nacionalitat més nombrosa és la italiana (24.256), que desbanca els immigrants del Pakistan de la primera posició. Els pakistanesos són el segon col·lectiu més nombrós (21.637) seguit dels xinesos (16.128).

Marxen els immigrants provinents de l’Amèrica del Sud

Barcelona s’ha convertit en destinació de ciutadans de la Unió Europea. Els països que més estrangers han aportat a la ciutat durant l’últim any han estat Itàlia, França i el Regne Unit. De fet, d’entre les 10 nacionalitats que més augmenten a Barcelona, set són de països europeus.

Per contra, la majoria de nacionalitats que s’han reduït corresponen a països de l’Amèrica del Sud. L’Equador és el que ha perdut més població, seguit del Pakistan i el Perú. Segueixen aquesta classifiació Colòmbia, Bolívia, l’Argentina i el Brasil. De fet, en conjunt, la població de l’Amèrica del Sud s’ha reduït en més de 5.000 persones en tan sols un any: han passat de 85.501 el gener de 2012 a 79.524 a principis d’aquest any.

L’Eixample és el districte amb més residents estrangers i les Corts, el que menys

Per districtes, l’Eixample continua sent el que té un percentatge més elevat d’immigrants (17,5%), seguit de Ciutat Vella (15,2%) i Sant Martí (13,1%). En canvi, on hi ha menys estrangers és a les Corts (3,3%), Sarrià – Sant Gervasi (5,8%) i Gràcia (6,6%).

Només un 2% percep la immigració com un problema

Segons l’enquesta Òmnibus de l’Ajuntament, la immigració es veu cada cop menys com un problema. D’aquesta manera, mentre el juny de 2008 un 15% dels barcelonins veien els residents estrangers de forma negativa, el desembre passat aquesta xifra va baixar fins al 2%.