Fa un any el Grup Municipal del PP va aconseguir que la Comissió de Seguretat i Mobilitat aprovés la retirada de les bandes rugoses de cautxú de les parades d’autobús i que fossin substituïdes per un sistema de caràcter fix, però encara queden marquesines amb restes d’aquestes bandes, segons els populars.

La instal·lació de les bandes de cautxú va costar 1,3 milions d’euros, més 730.000 euros de despeses de manteniment durant els tres anys que ja que han estat instal·lades. El PP defensa la mesura, que pretén millorar l’accés de les persones amb discapacitat als autobusos, i reclama que l’Ajuntament la consensuï amb les associacions dels col·lectius afectats.