Aquest és un dels més de 50 punts de recollida de joguines que hi ha repartits per tota la ciutat durant la campanya de Nadal. Fins a la nit de Reis, tota mena d’entitats s’organitzen per garantir que cap nen es quedi sense joguina.