QUIN IMPACTE POT TENIR EL BARCELONA WORLD PER A LA CIUTAT? "Una inversió de 6.000 milions de dòlars, 4.500 milions d'euros en un territori, evidentment té uns efectes multiplicadors en el conjunt del territori. I moltes vegades fa de motor i de tractor que arrossega moltes altres qüestions. Quan parlem que es posa en marxa aquest projecte en una zona determinada de Catalunya, aquesta serà la zona que en primera instància rebrà tots els impactes però després hi ha uns impactes que acaben també repercutint sobre la resta de la societat i dels territoris. Per tant, en aquest sentit el benefici és un benefici que en economia en diem amb 'externaltiats territorials', és a dir, que es van produint avantatges que es van difonent i que es van capil·laritzant per tot el territori, per descomptat també en la pròpia ciutat de Barcelona." SE'NS POT VEURE COM UNA DESTINACIÓ TURÍSTICA DE BAIX COST? "Penso que no hem de sentir cap vergonya ni del fet que siguem un país de segona o de tercera perquè tinguem una indústria turística avançada. Això també té molt a veure amb la nostra climatologia i la nostra ubicació geogràfica. Per tant, són béns que ens han vingut donats i hem de saber rendibiltizar-los i aprofitar-los. Per mi l'error seria caure en un monocultiu i només dedicar-nos a això." EL NOU PROJECTE ENTRA EN CONTRADICCIÓ AMB EL MODEL TURÍSTIC DE BARCELONA? "L'aparició d'un nou producte en el territori proper, i a més a més amb la marca Barcelona no entra de cap manera en conflicte amb el producte turístic de ciutat de Barcelona. Són productes que es complementen. Són productes diferents. Un és un producte ciutat, que té una clientela molt concreta, que és el turisme urbà. L'altre és un producte lúdic, un producte de lleure, adreçat a un producte familiar i esportiu pel que hem pogut saber fins ara. D'alguna manera es poden, fins i tot, retroalimentar. És a dir, visitants que vénen a Barcelona poden decidir allargar l'estada per visitar aquest centre lúdic i d'oci. I visitants d'aquest centre poden decidir un dia venir a visitar la ciutat de Barcelona."

La professora d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona Marien André assegura que Barcelona World permetrà crear sinergies entre els parcs temàtics del Tarragonès i l’oferta turística de la ciutat. André preveu que la inversió de 4.500 milions d’euros que es farà amb el projecte tindrà un efecte multiplicador en el conjunt del territori català però no suposarà una competència per a la ciutat: “L’aparició d’un nou producte en el territori proper, i a més a més amb la marca Barcelona, no entra de cap manera en conflicte amb el producte turístic de ciutat de Barcelona. Són productes que es complementen.”

Els promotors del projecte diuen que el complex rebrà 10 milions de turistes l’any i vol ser el major centre d’oci d’Europa. Part d’aquests visitants podrien aprofitar la seva estada per viatjar a Barcelona i, per tant, segons els economistes, això pot suposar que la ciutat en surti beneficiada.