En Douglas i el seu fill Daniel són una de les famílies beneficiàries del programa de la Creu Roja amb què es vol ajudar la tornada a l'escola de 3.000 infants. Fa tres anys que no tenen ingressos i els ajuts en vestuari i material escolar els són molt útils. DOUGLAS LEVI "No había recurrido antes a Servicios Sociales ni a nada por verguenza. Ahora mismo, dada la situación que está ya tres años sin trabajar es muy duro. Acá en Cruz Roja me están dando una ayuda para los libros, para zapatos y me sirve mucho." Al programa els donen aquestes targetes, que després poden bescanviar per un xandall i unes bambes per a la classe d'educació física, i també per adquirir llibres. En alguns casos, a més, Creu Roja també ajuda les famílies a pagar serveis com els espais d'acollida matinals o casals d'estiu. El projecte, subvencionat pel Departament de Benestar Social i Família, repartirà aquest setembre prop de 180.000 euros en ajudes. JOSEP LLUÍS CLERIES conseller de Benestar Social i Família

L’objectiu de la campanya és reduir l’impacte de la situació econòmica familiar en el moment de la tornada a l’escola, que pot arribar a suposar una despesa de més de 500 euros per alumne. La Creu Roja repartirà 180.000 euros entre les famílies que es consideri que poden estar en situació de vulnerabilitat. Se’ls oferiran xecs-descompte amb què podran adquirir vestuari i calçat esportiu, llibres i altres materials escolars, casals d’estiu o espais d’acollida matinals. El programa està subvencionat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

Requisits per accedir-hi

Per poder accedir al programa, cal que les famílies sol·licitants tinguin uns ingressos inferiors o iguals a 500 euros mensuals, més un ingrés de 125 euros addicionals per fill. També es tindrà en compte que les famílies resideixin a zones d’actuació preferent per les condicions de vulnerabilitat social que hi ha, d’acord amb les dades del Pla de barris, plans educatius d’entorn, taxa d’atur o índexs d’immigració.

Es calcula que la campanya arribarà a 3.000 infants en situació de vulnerabilitat a tot Catalunya.