D'aquí a dos dies unes 600.000 persones a Catalunya perdran el reconeixement del dret a l'atenció sanitària que atorga l'Institut Nacional de la Seguretat Social, l'INSS. D'aquestes, 180.000 són estrangeres i la resta, de nacionalitat espanyola, algunes d'elles, persones amb rendes de més de 100.000 euros. El conseller de Salut ha assegurat que tot i que aplicarà la normativa espanyola, també donarà assistència als qui en quedin exclosos. BOI RUIZ, conseller de Salut "Nosaltres complirem administrativament amb els procediments i requisits del Reial decret, però insisteixo que anirem més enllà perquè tenim la convicció que l'atenció sanitaria és un dret de la ciutadania." Una atenció que es donarà amb condicions: hauran de demostrar que no tenen reconegut el dret a l'assistència, hauran d'estar empadronats almenys tres mesos a Catalunya i caldrà que tinguin uns ingressos inferiors a la renda bàsica per a la inclusió. Durant sis mesos hi haurà un període d'adequació i en el cas de les persones estrangeres a qui no es reconegui el dret, se'ls facilitarà un document acreditatiu amb validesa d'un any que els garantirà l'atenció urgent, incloent-hi el transport sanitari urgent, els programes d'interès sanitari i l'atenció primària. A partir de l'any s'hi afegirà l'atenció especialitzada. Però per rebre-la abans, caldrà tenir l'autorització d'una comissió que es crea per evitar el turisme sanitari. El govern català intentarà recuperar la despesa. El conseller de Salut ha assegurat que quan s'atengui persones estrangeres s'enviarà la factura al país d'origen.

Segons el conseller de Salut, Boi Ruiz, a Catalunya més de 600.000 persones es quedaran sense targeta sanitària a partir d’aquest dissabte com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret llei del govern de Mariano Rajoy. De les 600.000 persones que es troben en aquesta situació, 180.000 són estrangers sense papers i la resta són persones de nacionalitat espanyola.

La Generalitat ha anunciat aquest dijous que garantirà l’accés a l’atenció sanitària a totes aquestes persones. Però per ser atesos, els immigrants irregulars hauran d’acreditar almenys tres mesos d’empadronament a Catalunya. El Servei Català de la Salut en farà el seguiment. Tot per tal d’evitar el turisme sanitari.