L'exclusió del mercat laboral està portant moltes famílies a situacions extremes. La manca d'ingressos fa que es trobin amb la nevera buida, sense aliments bàsics per al bon creixement i desenvolupament dels infants, com són la carn o el peix. Des de Creu Roja asseguren que, tenint en compte aquest panorama, esdevé clau el paper dels menjadors escolars, ja que es garanteix que els infants faran almenys un àpat equilibrat al dia. El problema és que precisament aquestes famílies que més els necessiten són les que no els poden pagar. Només 3 de cada 10 de les que s'adrecen a Creu Roja reben beques. ANNA SABATÉ, responsable tècnica de l'estudi "Per una banda, hi hauria gent que està mantenint les seves beques de menjador i per l'altra tot un nou perfil de persones que fins el 2009 podien pagar-lo i ara la meitat d'aquestes persones ja no el poden pagar". Creu Roja s'ha hagut de readaptar per atendre les necessitats d'aquest nou perfil de pobresa. Ara es plantegen fins i tot subvencionar el menjador d'alguns dels seus usuaris.

La Creu Roja ha presentat avui el primer estudi que ha elaborat el nou Observatori de Vulnerabilitat. Sota el títol ‘L’impacte de la crisi en la infància i les famílies’, l’informe s’ha elaborat en funció de les entrevistes en profunditat a 409 persones que van sol·licitar ajuda a la Creu Roja durant 2010. L’estudi indica que un 40% dels entrevistats no havia demanat mai abans una ajuda social.

L’informe revela també que els menors són els que surten més perjudicats de la crisi econòmica i que els afecta especialment en l’alimentació. Segons les dades de la Creu Roja, un 38% de les famílies ateses no es pot permetre un dinar de carn cada dos dies, un 48% no pot fer celebracions d’aniversari o festes per als seus fills i un 55% dels nens no estrenen mai roba. En aquest sentit, el president  de Creu Roja Catalunya, Josep Marqués, ha demanat a la Generalitat que mantingui les beques de menjador perquè d’això en depèn que molts menors puguin tenir una alimentació saludable. Segons l’estudi, el curs passat van augmentar les famílies que no van poder pagar el menjador escolar.

La raó d’aquest impacte sobre les famílies és principalment la manca d’un lloc de feina. Segons l’estudi, els ingressos mitjans de les famílies enquestades és de 550 euros al mes, dels quals 500 els han de destinar a pagar el lloguer o la hipoteca.