El 90% són persones amb un nivell de formació baix, que provenen majoritàriament del sector serveis, la indústria i la construcció. A més, per primera vegada puja la xifra de dones desocupades dins d’aquests àmbits professionals.

La UGT considera prioritari crear politiques específiques d’ocupació, així com un pla de xoc que inclogui programes de requalificació professional per evitar que la situació es perllongui per sempre.