Per primera vegada aquesta tècnica s'aconsegueix amb èxit en humans. Consisteix a clonar cèl·lules mare embrionàries amb el mateix ADN que un adult. Unes cèl·lules que poden tenir moltes utilitats terapèutiques per la capacitat que tenen de transformar-se. ANNA VEIGA, biòloga "Tenen la capacitat de ser pluripotents i poden convertir-se en neurones, en cèlules de la pell, del pulmó, del que sigui. Per tant obren la porta a la possibilitat de fer teràpia amb la medicina regenerativa." Segons Veiga, però, no és factible ni tècnicament ni econòmicament fabricar cel·lules mare embrionàries per cada pacient malalt, per això els científics treballen amb la idea de tenir bancs de cèl·lules mare que cobreixin tota la població. ANNA VEIGA, biòloga "Tenir bancs de cèl·lules mare embrionàries i bancs d'IPS per tal de que tots els apleotips de la població, o el màxim, estiguin considerats i per tant es doni la possibilitat de fer teràpia." Aquesta tècnica ja va permetre el naixement de l'ovella Dolly l'any 1996, amb la clonació de cèl·lules mare d'embrions d'animals. Els autors de la investigació i la comunitat científica en general, asseguren, però, que l'objectiu d'aquesta darrera troballa no és en cap cas clonar humans, sinó només embrions per extreure'n després les cèl·lules mare.