El primer que fa l'aparellador és veure la façana i fer fotografies. A partir d'aquí comença la inspecció per l'interior l'edifici. Comprova, entre altres coses, l'estat de l'escala, si hi ha humitats o l'habitació dels comptadors de llum. A poc a poc va elaborant un informe en què apunta tot el que veu. El més important és detectar si les anomalies són lleus o greus. TONI FLORIACH, vicepresident del Col·legi d'Aparelladors "El que es busca d'una banda són situacions de risc que puguin comportar un risc per a les persones. Ja sigui quant a estabilitat de l'edifici, dels elements exteriors, de la coberta..." De fet, de les 800 inspeccions que ha fet el Col·legi d'Aparelladors en els últims mesos, més de 540 van ser certificades amb deficiències greus. Per això asseguren que és necessari fer la revisió quan més aviat millor. TONI FLORIACH, vicepresident del Col·legi d'Aparelladors "Si quan el cotxe comença a fer un soroll estrany el portem al mecànic, segurament pot ser que ens en sortim amb una reparació relativament barata. Amb els edificis passa el mateix." El problema és que moltes comunitats no ho estan fent per la despesa econòmica que pot suposar si es detecten anomalies a l'edifici. En cas que així sigui, la comunitat esta obligada a reparar-les. TERESA SERRA, presidenta d'una comunitat de veïns "Considero que haurien d'estar lligades a un pla de subvenció per part de la Generalitat i de l'Ajuntament. Perquè si no es coordina en època de crisi, per una part t'obliguen i per l'altra no et subvencionen, doncs no pots afrontar tot el volum d'obra que t'estan exigint." L'informe tècnic d'aquestes inspeccions el poden fer empreses externes o des del mateix Col·legi d'Aparelladors.

Tal com ha alertat el Col·legi d’ Aparelladors, només 800 edificis han superat el procés, i això pot comportar sancions per a la resta. Els professionals calculen que la inspecció costaria al voltant de 50 euros a cada veí.