Aquest és l'espectacle que posa punt final al projecte Tàndem, un treball que els alumnes de primària de l'Escola Jacint Verdaguer han fet durant tot el curs. Avui cada classe interpreta un dels quatre elements, que han estat estudiat de manera transversal en algunes assignatures. A plàstica han fet un barret. "Aquest és el barret de la terra." "Aquesta és la corona de foc." "Aquest és el barret de l'aire." "Aquesta és la gorra d'aigua." A naturals n'han conegut les característiques. "La terra pot ser dues coses. El planeta o les muntanyes i la sorra." "El foc treu lava i llum i és calent." "L'aigua es pot utilitzar per cuinar, quan tens set, per rentar-te." "L'aire fa força, els molins es movien per la força del vent." A català han fet un poema sobre els quatre elements. "La terra hem de cuidar perquè..." MARIA LLUÏSA DE LA FUENTE, professora de l'Escola Jacint Verdaguer "Hem fet un poema, cada un anava pensant frases. Sobre què els recordava, de les vivències personals." I a música, la representació d'una llegenda sobre la terra amb instruments. A través del projecte Tàndem una professora del conservatori municipal, ajuda els alumnes a musicar els poemes i els contes que han estudiat a classe de llengua. CRISTINA MORALES, Conservatori de Música de Barcelona "L'ideal de l'educació que és aconseguir que les coses siguin transversals i globals i impliquin llengua, plàstica, música." Un dels objectius del projecte és potenciar el paper de la música en tot l'aprenentatge. NÚRIA LACALLE, directora Escola Jacint Verdaguer "Quan la música hi té un paper important aquests nens estabilitzen emocions i són més capaços de desenvolupar aspectes com l'atenció, la memorització, el saber estar, la motivació." El projecte Tàndem té una durada de tres anys i CatalunyaCaixa hi aporta 90.000 euros. L'Escola Jacint Verdaguer ha estat pionera a desenvolupar-lo, però de cara al proper curs es preveu que dos centres més se'n puguin beneficiar.

Durant aquest curs, una de les beneficiades del programa ha estat l’Escola Jacint Verdaguer, del Poble-sec.  En aquest cas, el tàndem s’ha fet amb el Conservatori de Música de Barcelona. Així, durant tres anys, els alumnes estudiaran les diferents matèries a través del llenguatge musical.