El CTESC, organisme assessor del govern, ha presentat aquest dimarts l’informe encarregat per el Departament d’Ocupació, en el qual analitza la situació dels joves de 16 a 29 anys, segons l’EPA del primer trimestre d’enguany, amb una taxa d’atur del 36% front el 19,1% dels adults.

Segons l’informe, l’atur dels joves no és un problema cíclic sinó estructural, perquè en èpoques de situació econòmica favorable les taxes d’atur juvenil també són elevades. I en èpoques de crisi, la taxa es duplica. D’acord amb el document, els trets més destacats de la situació a Catalunya indiquen que hi ha major taxa d’activitat i ocupació juvenil i menys atur i temporalitat en relació amb Espanya; però en relació amb Europa, amb una taxa d’activitat similar, hi ha una taxa d’ocupació inferior i, per tant, més atur.

Facilitar l’accés dels joves al mercat de treball i assegurar-ne la inserció, noves polítiques actives d’ocupació per als joves entre 16 i 20 anys, joves en risc d’exclusió social i en atur de llarga durada, són les prioritats de la institució.

Amb aquesta situació el departament d’Empresa i Ocupació ha decidit crear un mapa d’oferta formativa. Es presentarà el mes vinent i serà una radiografia dels estudis que s’imparteixen a Catalunya i de les demandes laborals. Amb el document pretenen ajustar, redefinir i flexibilitzar l’educació segons les necessitats del mercat de treball a curt i mitjà termini. Aquest mapa principalment anirà destinat als estudiants de cicles formatius, universitaris i de formació ocupacional.