(ACN) Els pacients de les urgències hospitalàries de la xarxa pública van esperar de mitjana 62 minuts per visita l’any 2023, segons una anàlisi de l’ACN a partir de dades de Salut. Malgrat reduir-se en dos minuts respecte al 2022, l’espera és molt superior a la que hi havia una dècada enrere, just abans de la retallada en la despesa de la Generalitat arran de la crisi econòmica. Alguns hospitals destaquen per sobre la resta, com l’Hospital del Mar, amb 114 minuts, mentre que d’altres han retallat el temps, com l’Hospital de Bellvitge, de 130 minuts el 2019 a 55 l’any passat. Pel que fa als vuit hospitals gestionats per l’Institut Català de la Salut (ICS), els pacients van esperar de mitjana 62,4 minuts l’any passat, uns cinc menys que el 2022 però lluny dels 40 minuts que registraven el 2010.

3,8 milions d’urgències hospitalàries el 2023

Les urgències hospitalàries de la xarxa pública van atendre l’any passat 3,8 milions de pacients, un 2,2 % més que l’any anterior. L’increment de la demanda no s’ha traduït aquest any en un augment dels temps d’espera, però, en general, és un dels factors que més està pesant en la saturació a les sales d’espera de les urgències, com constata a l’ACN la directora del Servei d’Urgències de l’Hospital de Sant Pau, Mireia Puig. La doctora detalla que l’increment de pacients a les urgències hospitalàries ha estat progressiu des del 2010, a raó d’un 2,5 % anual, i als centres sanitaris els costa absorbir aquesta demanda perquè el personal i els espais no han crescut en la mateixa proporció.

Una altra raó és que el perfil d’usuari de la urgència hospitalària està canviant, afegeix, amb un augment important de la gent gran. “Els pacients ancians cada cop són més i el seu comportament a urgències és diferent, amb un temps de resolució més alt”, diu, i també un percentatge més elevat d’ingrés posterior a l’hospital. Com la mateixa doctora explica, el factor que més pesa en la saturació del Servei d’Urgències són els boxs ocupats per pacients que esperen per ser ingressats, perquè això impossibilita atendre a bon ritme les noves urgències que entren.

Hospitals amb més i menys temps d’espera

Entre centres hospitalaris s’aprecien diferències importants en els temps d’espera. El cas més extrem és el de l’Hospital del Mar, a Barcelona, amb 114 minuts de mitjana l’any 2023. El temps ha seguit escalant els últims anys (de 95,9 minuts el 2019 a 110 minuts l’any 2022). Per fer-hi front, el centre va estrenar aquest mes de març una ampliació del servei d’urgències, que passa de 2.600 a gairebé 5.200 metres quadrats, i incorpora 72 punts d’atenció i consultes, amb disponibilitat per ampliar la capacitat que tenia fins ara, de 43.

A l’altre extrem, hi ha el cas de l’Hospital de Bellvitge, que de 130 minuts d’espera (el més elevat del 2019) va baixar fins als 55 el 2023, per sota de la mitjana general. En aquest cas, a principis de la dècada passada el temps mitjà era inferior a l’hora (48 minuts, el 2011) i, en canvi, l’any passat els pacients van esperar de mitjana 88,9 minuts, gairebé el doble.

També per sota de la mitjana hi ha l’Hospital Sant Joan de Déu, un dels centres de Catalunya amb més urgències ateses (144.589) i amb menys temps d’espera (58 minuts).

Els “reptes” de les urgències hospitalàries

Segons Mireia Puig, el gran repte que tenen les urgències hospitalàries és consolidar models organitzatius més moderns i resolutius, que minimitzin el nombre d’ingressos i generin un flux àgil de pacients, “bo per a ells i per a tota la resta”. La doctora diu que l’Hospital de Sant Pau i altres centres de Catalunya estan en transició cap a aquest model, però lamenta que les urgències han estat sempre el “parent pobre” de la salut pública i reclama a l’Administració més esforç per entendre les necessitats actuals d’aquest servei.

El paper dels usuaris

Puig també diu que seria desitjable que els usuaris “entenguessin” la complexitat de les urgències i que, per a determinades coses han de consultar correctament el lloc on pertoca anar. Es refereix així a un probable desplaçament durant els últims anys de part de la demanda urgent que atén la primària i els centres d’atenció continuada (CUAPS i altres) cap als hospitals.

Segons les dades analitzades per l’ACN, les urgències ateses en els altres centres d’atenció continuada van ascendir a 1,6 milions el 2023. Sumats als 3,8 milions dels hospitals, fan un total de 5,4 milions d’urgències ateses pel sistema públic de salut. Per aquest conjunt el temps mitjà d’espera baixa fins als 49 minuts, quan el dels centres hospitalaris és de 61,9. Segons la directora d’Urgències de Sant Pau, això passa perquè fora dels hospitals la demanda és més reduïda i, en general, de menys complexitat i tampoc no hi intervé el factor alentidor de l’ingrés.