L’Espai 30, un equipament municipal del barri de la Sagrera que aglutina entitats socials i culturals, es reformarà, ampliarà i millorarà pràcticament per complet. Les obres, que s’iniciaran a l’agost i s’allargaran 12 mesos, tenen un pressupost de més de 2,4 milions d’euros.

El conjunt edificat de l’Espai 30 està format per tres naus adossades industrials amb goteres, alguns espais no accessibles i amiant a la teulada. Es millorarà l’accessibilitat i s’adequaran les estructures i els espais a la normativa actual amb millores al confort, la funcionalitat i les prestacions energètiques.

Altells nous i retirada de la coberta d’amiant

L’actuació preveu substituir totes les cobertes per la presència d’amiant i per millorar-ne l’estanqueïtat i l’aïllament tèrmic. A més, està previst utilitzar les noves cobertes per introduir llum als espais interiors. També s’alliberarà l’espai central per crear una gran sala polivalent i es permeabilitzaran les façanes.

Els altells es faran nous i se situaran als extrems de les naus que limiten amb el passatge dels Bofarrull. L’accés es realitzarà a través de dues escales interiors. També pel passatge dels Bofarull es mantindrà l’accés a través de cadascuna de les naus.

Esperen que les obres serveixin per millorar la visibilitat de l’equipament

Una altra novetat serà la creació d’una nova entrada a l’equipament pel carrer d’Hondures. Actualment s’ha d’accedir a través d’una porta compartida amb la Nau Ivanow. Les entitats esperen que això els doni més visibilitat. “Gràcies a la remodelació, confiem que hi hagi més visibilitat perquè ara tenim una entrada que queda més amagada”, explica l’Àlex Vida, president de la Federació d’Associacions Socioculturals Espai 30, i recorda que funcionen des del 2016.

Les entitats i serveis es traslladaran a altres equipaments

La Federació d’Associacions Socioculturals Espai 30 està formada per una desena d’entitats de diferents àmbits com ara fotografia, música, cooperativisme, teatre, esportiva i social. Aplega unes 500 persones, a més de col·laboracions amb escoles, instituts i activitats obertes al veïnat. Els propers mesos hauran de començar a buidar les instal·lacions i ja han previst traslladar-se a altres equipaments de la Sagrera.