Les obres de rehabilitació del Palau del Marquès d’Alfarràs, al Laberint d’Horta, encaren la recta final i es preveu que finalitzin a l’agost. Els treballs van començar fa gairebé un any i mig de forma urgent, ja que l’estructura estava molt malmesa i havia risc d’esfondrament. Un cop consolidat l’edifici ara s’està treballant en la segona fase, que consisteix a rehabilitar la part més visible, com són les façanes, millorant-ne el revestiment i la impermeabilització.

Un Bé Cultural d’Interès Nacional

Les obres, que en un principi havien de finalitzar el mes passat, disposen d’un pressupost de 5 milions d’euros i tenen l’objectiu de recuperar el valor històric i arquitectònic d’aquest palau, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Quan acabi la reforma de les façanes es construiran uns forjats intermedis per garantir la consolidació de l’edifici i es proveirà de les instal·lacions bàsiques d’electricitat, desaigües i parallamps, per al seu posterior manteniment.

L’última gran actuació es va fer entre els anys 1983 i 1987. Es va rehabilitar l’ala dreta de l’edifici, que des de l’any 1993 acull el Centre de Formació el Laberint, que imparteix cursos i tallers de jardineria, agricultura i biodiversitat

L’ús futur, una incògnita

L’ús que es donarà al Palau del Marquès d’Alfarràs segueix sent una incògnita i des de l’Ajuntament no se n’ha donat cap dada. Els darrers anys havien sorgit algunes propostes veïnals com ampliar l’escola de jardineria o fer-hi un centre d’interpretació del Parc de Collserola. També s’havia suggerit fer-hi un museu de la pagesia per recordar el passat rural i agrícola d’Horta o, fins i tot, el 2013 es va parlar d’instal·lar-hi la Casa del Marroc, un centre cultural catalanomarroquí.