Racionalitzar els horaris i equiparar-los als de la majoria de països europeus. És a dir, dinar a la una, sopar a les vuit i treballar menys hores i millor. És l'objectiu de la iniciativa Ara és l'hora, que impulsa la reforma horària. Diuen que els nostres horaris no tenen res a veure amb el clima mediterrani. FABIÁN MOHEDANO, impulsor de la iniciativa Ara és l'hora "És un mite tot això. Nosaltres als anys 30 ja dinàvem a la una i sopàvem a les vuit. Però és que si anem a Portugal, a França, al Marroc, a Itàlia, a Grècia, és a dir, a tots els països de la conca mediterrània, també dinen a les 12 o la una i sopen a les set o les vuit." Avançar el rellotge suposaria millores per a la salut. Els experts diuen que de mitjana, dormim una hora menys que la resta d'europeus i que això té conseqüències. JAVIER ALBARES, metge especialista en trastorns del son "Influye en el rendimiento laboral, hace que estemos de peor humor, hace que tengamos menos memoria, menos concentración, menos empatía con la gente que nos rodea. Al final, menos productividad" La plataforma també aposta per compactar la jornada laboral. I posen com exemple Alemanya, on l'any 2011 cada treballador va fer 277 hores menys que un treballador d'aquí sense baixar la productivitat. SARA BERBEL, doctora en Psicologia Social "Les empreses que practiquen horaris més flexibles i adaptats a l'horari europeu tenen més beneficis. Redueixen l'absentisme, el seu personal està més cohesionat, té menys riscos psicosocials i al final tenen més productivitat." La proposta d''Ara és l'hora' ja ha arribat al Parlament, on una comissió d'estudi l'està treballant. El seu objectiu és que la reforma horària comenci a aplicar-se el 2017.

La iniciativa Ara és l’hora va néixer fa dos anys impulsada per experts de diversos sectors. L’objectiu és reorganitzar i fer més racionals els horaris quotidians i equiparar-los als de la majoria de països europeus. Proposen, per exemple, avançar les hores dels àpats i compactar al màxim possible la jornada laboral. De fet, asseguren que els horaris espanyols no tenen res a veure amb el clima, sinó que són una herència del franquisme.

Actualment, a gairebé tot Europa, l’horari laboral és de 8 o 9 h fins a les 17 o 18 h, parant un màxim d’una hora per dinar. A Catalunya, en canvi (i a tot Espanya), és habitual que els treballadors s’aturin dues hores per dinar i que la jornada s’allargui fins a les 19 h o les 20 h.

Des de la plataforma asseguren que estar més hores a la feina no vol dir rendir més. I posen com a exemple Alemanya, on l’any 2011 cada treballador va fer 277 hores menys que un treballador d’aquí sense que la productivitat se’n ressentís. Per això creuen que canviar els hàbits és una qüestió de voluntat. Diuen que racionalitzar els horaris ajudaria a conciliar millor la vida laboral i familiar, a rendir més a la feina i sobretot a dormir més hores.

La proposta ja ha rebut el suport institucional de la Generalitat i està en fase d’estudi al Parlament. Una comissió, formada per representats dels diversos grups de la cambra, estudiaran durant aquest any quines iniciatives polítiques i legislatives caldria adoptar per portar a terme la reforma horària. L’objectiu de la plataforma és que els canvis horaris siguin una realitat a partir de 2017.