guia estil salut mental

L’associació que vetlla per la salut mental, Obertament, ha presentat aquest dimarts una nova guia de bones pràctiques a l’hora d’informar èticament i responsablement sobre la salut mental. El document recull els errors més freqüents, fa recomanacions de llenguatge apropiat i explica com informar sense biaixos. També hi ha un apartat per saber com abordar les notícies d’autolesions o suïcidis. Francisco Rubio, president d’Obertament, ha destacat durant la presentació que “els mitjans parlen cada cop més de salut mental i sabem que cada cop es fa millor, però també sabem que encara queda marge de millora”.

En la redacció de la guia hi han col·laborat diversos especialistes dins del món de la comunicació per realitzar aquesta nova versió, entre ells de betevé.

Una guia de mitjans actualitzada i reeditada

La pandèmia de covid-19, així com diversos fets d’actualitat, han fet que els mitjans de comunicació tinguin la salut mental a les seves agendes. A més, la concepció que es té de la salut mental cada cop és més global i pren en compte més factors. Tot plegat fa que sigui més necessari que mai que els professionals de la comunicació disposin de recursos per poder abordar la salut mental als mitjans de manera no estigmatitzada. És per aquest motiu que Obertament, amb el suport de la Generalitat, ha vist necessari actualitzar i reeditar la seva guia de mitjans, que datava del 2015.