Abans totes les restes no reciclables, que a Catalunya Greenpeace calcula que són el 60% del total d'escombraries que generem, anaven a parar íntegrament a l'abocador o l'incineradora. Però des de fa poc més d'un any, l'Àrea Metropolitana ha enfocat la gestió d'aquestes deixalles cap a la producció d'un combustible batejat com a CDR. Aquest producte té un alt valor calorífic que aprofiten sobretot les fàbriques de ciment. En teoria tot aquest material no és recuperable, però l'ONG assegura que a la pràctica el que s'està fent és una incineració encoberta de residus reciclables que només beneficia les cimenteres. JULIO BAREA, responsable d'Energia i Canvi Climàtic de Greenpeace "Hemos pasado a tener una puerta trasera por la cual seguir quemando esos residuos y no tener que construir incineradoras porque la situación económica en la que estamos no permite esa inversión." L'estudi també conclou que l'ús d'aquests combustibles té un impacte ambiental molt negatiu per al conjunt de la societat. MARTA JOFRA, coautora de l'informe "Las cenizas de la combustión de CDR en cementeras se incorporan al cemento que se produce y esto se dispersa por muchos sitios y no se sabe ni dónde va a parar ni qué efectos puede tener." L'única alternativa sostenible per a Greenpeace és promoure polítiques dirigides al residu zero i, per tant, la reducció, la reutilització i el reciclatge de les nostres deixalles.