Com es crea una empresa? Els alumnes d'infantil i primària de l'Escola La Maquinista ho saben bé. Aquest curs cada classe d'aquest centre ha engegat una iniciativa emprenedora: des d'idear diferents productes fins a vendre'ls. Els diners recaptats es destinaran a projectes socials del Senegal. CRISTIAN ARROBA, alumne "L'empresa és on els pares treballen i guanyen diners." PAULA ESTRELLA, alumna "Una empresa és on treballa la gent, amb màquines, hi ha molta gent i és molt important que fem els estatuts per saber les normes." Amb els conceptes clars, es pot decidir quin tipus de negoci es vol engegar. En aquesta escola, els grups de P4, P5 i primer de primària n'han creat diversos. Per exemple, una pastisseria i una fàbrica de marcs. JAVIER ÁLVAREZ, alumne "Som 25 treballadors i hem fet l'empresa la pastisseria La Maquinista Xupxup, perquè al costat hi ha la Maquinista i nosaltres a l'entrada hi tenim un tren." És la primera vegada que l'escola realitza el projecte. Des de principi d'any, en aquest centre d'educació basada en projectes, els alumnes hi aprenen, per exemple, matemàtiques a través del càlcul dels costos de producció del producte. ANNA COMAS, directora de l'Escola La Maquinista "Podem treballar totes les capacitats que han d'anar treballant els nens i nenes i totes les competències que poden anar treballant, és a dir, la llengua, les matemàtiques, coneixement del medi, tot plegat s'anirà treballant a partir d'aquest projecte." ANA GARCÍA, mestre "Pensem que si des d'infantil estem desenvolupant iniciatives com la creativitat, el saber resoldre problemes, el tenir iniciativa, el treball en equip... Això a llarg termini estarà molt més desenvolupat que si ens esperem que tinguin 20anys." Per últim, divendres a la tarda vendran els productes. Si n'obtenen beneficis es destinaran a finançar la reconstrucció d'una escola al Senegal.