De nou es posa sobre la taula el debat dels horaris escolars. Ara és la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica els que plantegen que els instituts públics de secundària tornin a la jornada partida. A la ciutat més de la meitat d’aquests centres tenen actualment la jornada intensiva. La proposta d’aquestes entitats és dividir el dia en dues franges educatives separades pel temps del dinar. La Fundació Jaume Bofill ja va alertar fa uns mesos que posava en dubte l’eficàcia sobre el rendiment escolar de la jornada compactada.

Reducció del temps de descans del migdia

Però els canvis van més enllà. Un altre tema que qüestionen aquestes institucions és el temps del migdia. Actualment els alumnes de l’escola pública que es queden al menjador tenen una pausa d’estudi d’entre les 12.30 i les 15 hores. La proposta que fan és la d’escurçar aquest temps i que sigui de 12 a 14 hores, tant a l’escola pública com a la concertada. D’aquesta manera les activitats extraescolars començarien més d’hora i els alumnes podrien marxar abans a casa.

Activitats extraescolars incloses en el projecte educatiu

La Fundació Jaume Bofill demana que aquestes activitats formin part del projecte educatiu i que siguin accessibles a tots els estudiants perquè consideren que, tal com estan formulades actualment, hi ha nens que no les poden fer per motius econòmics. A banda, es podrien fer també fora del centre escolar aprofitant els recursos municipals i l’escola les hauria de convalidar. Per a l’etapa infantil, també perfilen algunes modificacions. Per exemple, proposen horaris flexibles en funció de l’edat i les necessitats familiars.

Canvi de mentalitat

A banda del suport de la Generalitat i un consens de la comunitat educativa, la fundació assegura que cal un canvi de mentalitat. “Associem el benestar amb el relax i l’estrès amb l’aprenentatge i hi ha molts estudis que demostren que no és així”, ha dit Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill. La reforma s’adreça tant als centres públics com els privats i pretén que es puguin dur a terme en un termini d’uns tres anys. Consideren que la seva aplicació garantiria “més salut i una millora en l’aprenentatge”.