Felip Puig ha avançat la mesura en la primera compareixença a la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament, on ha afirmat que “la lluita contra l’atur juvenil és una prioritat de prioritats” del govern, que centrarà l’acció en els joves amb baix nivell de qualificació i poca experiència. De moment, la conselleria sembla no plantejar, però, cap possible pla per evitar que joves amb un elevat nivell formatiu marxin del país i aturar la denominada “fuga de cervells” que hi ha a Catalunya.

Entre les mesures que proposa, Puig inclou una modificació de la renda mínima d’inserció (RMI) i del Servei d’Ocupació de Catalunya. Puig ha confirmat que actualment el govern té oberts 23.600 expedients de la RMI que beneficien 57.500 persones, fet que suposa un cost mensual proper als 11 milions d’euros, una xifra que Puig “considera insostenible en el model actual”. Pel que fa al SOC, es revisaran les prioritats de l’organisme, que se centrarà a millorar l’ocupació dels aturats.

Felip Puig no ha donat més detalls sobre el pla per als joves amb baixa qualificació i ha incidit en la idea que aquesta ha de ser una legislatura “de molt diàleg a tots els nivells” que ha d’impulsar un marc català de relacions laborals que ajudi a estructurar la negociació col·lectiva catalana i a afavorir la pau social.