ADRIANA RIBAS, coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya "A Espanya, el dret a l'habitatge està en perill, i tant en el procés judicial com en les polítiques públiques que prenen els governs, en ambdues parts d'aquest informe, identifiquem que el dret a l'habitatge no està prou reconegut i prou protegit. De fet, el dret a l'habitatge està reconegut a la Constitució Espanyola, però està reconegut gairebé com un dret de segona categoria perquè requereix de desenvolupament legislatiu per fer-se efectiu."

L’estudi se centra en Catalunya i Madrid, ja que són les dues comunitats amb més desallotjaments i habitatges buits, i que han adoptat, segons Amnistia, “mesures regressives que incrementen la desprotecció”. AI demana per aquesta raó que s’aturin els desallotjaments hipotecaris fins que no s’adoptin garanties de protecció dels drets humans i s’analitzi cas per cas. A l’informe també s’explica que, des que va començar la crisi, el 2008, centenars de milers de persones a Espanya han perdut casa seva o estan en risc de perdre-la, i que s’han fet més de 600.000 execucions hipotecàries. L’entitat denuncia, a més, que les autoritats han fet invisible la gravetat de la situació en no oferir dades concretes del nombre total d’afectats.