Des d'aquí tenen les millors vistes de la ciutat, però els bombers d'aquest parc miren, habitualment, cap a la muntanya. Des del 18 de maig i almenys fins a finals de setembre, el Parc de Bombers de Vallvidrera torna a obrir les portes amb motiu de la campanya forestal d'estiu. Hi treballen efectius desplaçats del parc de la Vall d'Hebron, que des d'aquest punt poden atendre amb més rapidesa qualsevol emergència. "Durant els mesos que està obert, en aquest parc hi ha en tot moment cinc bombers operatius: un comandament, un conductor i tres bombers més. És l'equip mínim necessari per a una intervenció inicial en cas d'incendi." Al costat del telèfon de contacte amb el cap de guàrdia, més d'un centenar de fitxes de cada carrer i sector forestal de la zona, amb tota la informació sobre els accessos, els punts d'aigua propers o les zones habitades. I mentre el telèfon no sona, els bombers surten tant al matí com a la tarda a comprovar l'estat dels camins o el bon funcionament dels hidrants on hauran de connectar les mànegues si cal apagar un foc. Surten en horaris coordinats amb els parcs de Sant Andreu i la Vall d'Hebron, que també fan itineraris per Collserola, de manera que sempre hi hagi un vehicle recorrent el parc. JORDI BRIZ caporal de Bombers de Barcelona "Tenim preestablertes unes prealertes i unes alertes crítiques, depenent d'aquests paràmetres. Si el vent bufa cap a un costat o cap a un altre, si la humitat baixa molt i si la temperatura puja suficient, doncs llavors es dispara." En aquest cas, els efectius de Collserola s'han de quedar al seu edifici, en alerta, i el cos mobilitza dos vehicles més, un a cada extrem del parc natural, per arribar on calgui en el mínim de temps. A partir de l'octubre, o quan el risc d'incendi forestal ho recomani, el parc de Vallvidrera tornarà a tancar les portes fins a la campanya de l'estiu vinent.

Ubicada al peu de la Torre de Collserola, amb unes vistes impressionants sobre la ciutat, la dotació dels Bombers de Barcelona a Vallvidrera ha reobert per la campanya d’estiu. Des del 18 de maig i almenys fins a finals de setembre, hi treballen en tot moment cinc efectius desplaçats del parc de la Vall d’Hebron, que des d’aquest punt poden atendre amb més rapidesa qualsevol emergència. Són cinc bombers -un comandament, un conductor i tres bombers més- que conformen la unitat mínima per a una intervenció inicial en cas d’incendi, mentre arriben els reforços des d’altres casernes de bombers de la ciutat.

Al parc de Vallvidrera, al costat del telèfon de contacte amb el cap de guàrdia hi tenen més d’un centenar de fitxes de cada carrer i sector forestal de la zona. Cadascuna inclou tota la informació sobre els accessos, els punts d’aigua propers a cada sector o la distribució de les cases a les zones habitades. Si no hi ha cap emergència, els bombers surten tant al matí com a la tarda a comprovar l’estat dels camins o el bon funcionament dels hidrants on hauran de connectar les mànegues quan calgui apagar un foc. Ho fan en horaris coordinats amb els parcs de Sant Andreu i la Vall d’Hebron, que també realitzsrn itineraris per Collserola de manera que sempre hi hagi un vehicle recorrent el parc.

El caporal de Bombers de Barcelona Jordi Briz ens explica els procediments preventius. “Tenim establertes unes prealertes i unes alertes crítiques depenent de paràmetres com el vent, la humitat o la temperatura. Si el vent bufa cap a un costat o cap a un altre, si la humitat baixa molt i si la temperatura puja suficient, doncs llavors es disparen”. En aquest cas, els efectius de Collserola s’han de quedar al seu edifici, en alerta, i el cos mobilitza dos vehicles més, un a cada extrem del parc natural, per arribar on calgui en el mínim de temps. A partir de l’octubre, o quan el risc d’incendi forestal ho recomani, el parc de Vallvidrera tornarà a tancar les portes fins a la campanya de l’estiu vinent.