El pati i la cuina de l’Escola Doctor Ferran i Clua són, segons l’AFA, els espais amb més mancances del centre educatiu del Congrés i els Indians. El pati té problemes de desguàs de l’aigua, tanques malmeses i solars contigus bruts. La cuina no s’ha renovat en 38 anys i està sobresaturada.

Rates al pati durant les nits

Un dels problemes del pati de l’Escola Doctor Ferran i Clua són els rosegadors. Segons Carmen Bedia, secretària de l’AFA del centre, creuen que es degut a la brutícia que hi ha als dos solars contigus al recinte. En un d’aquests es troba un edifici històric que l’Ajuntament va adequar i cedir a entitats del Congrés i els Indians perquè el poguessin utilitzar com a magatzem. Carmen Bedia explica que venen a posar verí però no serveix i caldria fer una actuació més gran al clavegueram.

L’AFA reclamen més inversió

El pati, de sorra, també té problemes de desguàs de l’aigua perquè les canalitzacions i els embornals de l’aigua estan taponats per la sorra. A més, segons la Carmen Bedia, l’aigua acumulada i que no drena atrau els mosquits a l’estiu.

L’AFA de l’Escola Doctor Ferran i Clua també està disconforme amb la tanca del carrer de les Acàcies. A més que està trencada, l’amplada entre barrot i barrot consideren que és massa ample. A més és molt baixa i la gent salta i comet actes vandàlics al centre com tombar les taules i les tendes que hi ha al pati.

Tampoc no estan contents amb l’accés històric de l’escola pel carrer de Garcilaso. Diuen que la vorera és molt estreta i poc segura per la sortida dels gairebé 500 alumnes que té el centre. Aquest any, a més, s’ha afegit un bolet a P3.

Cuina desfasada i sobresaturada

L’altre espai amb deficiències és la cuina que no s’ha reformat des de fa 38 anys. Segons la presidenta de l’AFA, Anna Puigdemasa, aquests dies el Consorci d’Educació està fent tasques de manteniment “en pla nyap” perquè s’han vist paneroles que sortien per un forat el terra i d’entre les rajoles trencades de la paret.

Anna Puigdemasa assegura que caldria reformar la cuina. “És una cuina pensada per fer 120 menús diaris i servim uns 450, la campana no compleix la normativa i els electrodomèstics són insuficients”, explica la presidenta de l’AFA. De fet, la comunitat educativa del centre ja fa anys que reclama una cuina nova.