Els promotors de la iniciativa legislativa popular han organitzat una vaga de fam de 48 hores en forma d’acampada a la plaça de Catalunya per exigir el compliment de l’article 24.3 de l’Estatut, en què es determina que “les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”.

Segons la comissió promotora de la ILP, els objectius de l’acció són manifestar simbòlicament la “necessària solidaritat ciutadana” amb els més afectats per la crisi i protestar contra les administracions i autoritats que “han decidit rescatar la banca en lloc de protegir els ciutadans”.

Els impulsors d’aquesta protesta destaquen que es tracta d’una acció no violenta, amb xerrades i debats, i oberta a la participació de tothom. La comissió promotora de la ILP espera que aquesta iniciativa serveixi de precedent per a futures manifestacions de caràcter similar a la resta del país.