Entre els principals indicadors que s’engloben en la Memòria Anual de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron hi destaca l’increment de l’activitat quirúrgica en més d’un 5% en relació amb el 2011, amb 45.038 intervencions realitzades durant l’any passat. També han augmentat, un 25%, les visites de telemedicina, és a dir, visites virtuals, consultes entre hospitals i amb l’atenció primària. En total es van fer 22.445 visites d’aquest tipus durant el 2012.

D’altra banda, el servei d’Urgències del Vall d’Hebron va rebre 193.773 visites durant el 2012, un 4% menys que el 2011. Els centres d’atenció primària i els CUAP haurien assumit aquests pacients, així com més coneixement de la ciutadania sobre aquest tipus de dispositius sanitaris.

Aquestes dades corroborarien que l’Hospital Vall d’Hebron es manté com a referent d’hospital de tercer nivell, amb serveis d’alta tecnologia i professionals especialitzats. En destaca l’alt coneixement en processos diagnòstics i tractaments d’alta complexitat en trasplantaments de pulmó, fetge, moll d’os, ronyó i cor en infants.